Me kan hjelpa deg med ny nettstad med alt det innhaldet du ynskjer, som foto, film, animasjonar, lyd og tekst. Du kan få eigen versjon av nettstaden på engelsk og tysk.

Utfordringa for mange verksemder er å vedlikehalda og oppdatera sidene sine. Den jobben kan me ta.

Me tilbyr det meste innan medium og kommunikasjon:
- Webdesign
- Alle typar fotografi
- Videofilming
- Lydopptak
- Marknadskontakt
- Tekstproduksjon
- Omsetjing til engelsk og tysk
- Språkvask
- Rådgjeving
- Teikning og illustrasjon

Ta kontakt på telefon 90016823 eller 53497543

Besøksadresse: Buskabrekko 2, N-5419 Fitjar

epost: seg(a)segmedia.net

 

Framside

Fotografi